headerimage
„PrawoMocny” Kancelaria Windykatora Sądowego

Nasze Usługi:
PrawoMocny Windykator Sądu Arbitrażowego zwanego inaczej Sądem Polubownym, przy Podlaskim Instytucie Gospodarki, ul. Dolistowska 26, 19-110 Goniądz - rozpatrującym między innymi sprawy przeciwko urzędnikom, w tym: sędziom, prokuratorom, adwokatom, notariuszom, komornikom, policjantom, lekarzom.

Windykator działa w zakresie:

- realizacji klauzuli wykonalności w zakresie: ściągania wszelkich należności finansowych zasądzonych przez sąd,
- wyceny i licytacji majątku dłużników,
- poszukiwania ukrytego majątku dłużników.

Windykator działa na mocy współpracy z Sądem Polubownym, w każdej sprawie przyjętej do realizacji.